Manja slova Veća slova RSS



Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

MINISTARSTVO PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica
Crna Gora



Vladimir Leposavić

Ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava
Telefon: +382 20 407-501
Fax: +382 20 407-515
E-mail: kabinet@mpa.gov.me

 


Sekretar ministarstva
Telefon: +382 20 407-511 


Maja Lutovac
Portparolka ministarstva
Telefon: +382 20 407-529
E-mail: maja.lutovac@mpa.gov.me
  

DIREKTORAT ZA ORGANIZACIJU PRAVOSUĐA, KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO I NADZOR

Momir Jauković
Načelnik Direkcije za organizaciju pravosuđa 

Telefon: +382 20 407-504 
E-mail: momir.jaukovic@mpa.gov.me

Ivana Mašanović
Načelnica Direkcije za krivično zakonodavstvo

Telefon: +382 20 407-505
E-mail: ivana.masanovic@mpa.gov.me

Đorđije Bošnjak 
Pravosudni inspektor
Telefon: +382 20 407-517
E-mail: djordjije.bosnjak@mpa.gov.me

 

 DIREKTORAT ZA GRAĐANSKO ZAKONODAVSTVO I NADZOR

Nataša Novaković
Načelnica Direkcije za građansko zakonodavstvo
 
Telefon: +382 20 407-506
E-mail: natasa.novakovic@mpa.gov.me

Jelena Dragićević
Samostalna savjetnica I u Direkciji za građansko zakonodavstvo
Telefon: +382 20 407-523
E-mail: jelena.dragicevic@mpa.gov.me

Anka Vučinić 
Pravosudna inspektorka u Direkciji za organizaciju notara I javnih izvršitelja I nadzor
Telefon: +382 20 407-516
E-mail: anka.vučinic@mpa.gov.me

Tamara Jurišević
Pravosudna inspektorka u Direkciji za organizaciju notara I javnih izvršitelja I nadzor
Telefon: +382 20 407-516
E-mail: tamara.jurisevic@mpa.gov.me

Dijana Krgović
Samostalni savjetnik I u Direkciji za organizaciju notara I javnih izvršitelja I nadzor
Telefon: +382 20 407-523
E-mail: dijana.krgovic@gmail.com

 

 

Kontakt telefon za polaganje pravosudnog ispita
+382 20 407-504; +382 20 407-519

Kontakt telefon za notare
+382 20 407-506

Kontakt telefon za javne izvršitelje
+382 20 407-519

Kontakt telefon za sudske tumače
+382 20 407-505

Kontakt telefon za stečajne upravnike
+382 20 407-506

 

 

DIREKTORAT ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA


Direkcija za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti
Telefon: +382 20 407-567

Direkcija za uslovnu slobodu i izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

Adresa: Ivana Vujoševića br. 6, 81000 Podgorica

Načelnik Đorđije Ivanović 
Telefon: +382 20 231-571
E-mail: djordjije.ivanovic@mpa.gov.me 
 

Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju

Adresa: Bulevar Pera Ćekovića br. 259, 81000 Podgorica

Načelnica Tanja Popović
Telefon:
E-mail: tanja.popovic@mpa.gov.me 

Registar kaznene i prekršajne evidencije
Telefoni: +382 20 675-439;

Fax: +382 20 675-865
E-mail: rke@mpa.gov.me

 

 

DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Snežana Maraš
Načelnica Direkcije za međunarodnu pravnu pomoć

Telefon: +382 20 407-510
E-mail: snezana.maras@mpa.gov.me

Mirjana Vlahović 
Načelnica Direkcije za međunarodnu pravosudnu saradnju

Telefon: +382 20 407-507
E-mail:
mirjana.vlahovic@mpa.gov.me


DIREKTORAT ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE PRAVOSUĐA I BEZBJEDNOST PODATAKA


                                                                                                                                                        
Dražen Radonjić
Načelnik Direkcije za informacioni sistem pravosuđa
Telefon: +382 20 407-513

Sead Orahovac
Načelnik Direkcije za infrastrukturu

Telefon: +382 67 580 058
E-mail: sead.orahovac@mpa.gov.me
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   

SLUŽBA ZA KADROVSKE, KANCELARIJSKE, FINANSIJSKE POSLOVE I JAVNE NABAVKE
Načelnica Branka Perović
Telefon: +382 20 407-571
E-mail: branka.perovic@mpa.gov.me

Biro za javne nabavke

Šef Oliver Bodven
Telefon: +382 20 407-522
E-mail:oliver.bodven@mpa.gov.me

Biro za kadrovske poslove
Šef Miljan Aranitović
Telefon: +382 20 407-527
E-mail: miljan.aranitovic@mpa.gov.me

Biro za kancelarijske poslove
Šefica Dijana Šćekić
Telefon: +382 20 407-514
E-mail: dijana.scekic@mpa.gov.me

Biro za finansijske i računovodstvene poslove
Šefica Sonja Jovanović
Telefon: +382 20 407-508
E-mail: sonja.jovanovic@mpa.gov.me

Arhiva Ministarstva pravde
Mevlida Abdomerović
 
Telefon: +382 20 407-534
E-mail: mevlida.abdomerovic@mpa.gov.me 


Slobodan pristup informacijama
Miljan Aranitović
Telefon: +382 20 407-527
E-mail: miljan.aranitovic@mpa.gov.me

Odjeljenje za međunarodne projekte
Načelnica Lidija Mašanović
Telefon: +382 20 407-518
E-mail: lidija.masanovic@mpa.gov.me

Odjeljenje za unutrašnju reviziju
Rukovoditeljka Marijana Janković
E-mail: marijana.jankovic@mpa.gov.me

E-mail adresa za prijem elektronske pošte:
arhiva@mpa.gov.me   - Arhiva Ministarstva pravde
rke@mpa.gov.me    - Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju