Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Пројекти

22.10.2015.

Информација о спровођењу Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у области правосуђа - 2015. година.

Информација о спровођењу Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у области правосуђа - 2015. година...

02.02.2015.

Информација о спровођењу инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у области правосуђа и унутрашњих послова- 2014. година

Информација о спровођењу инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у области правосуђа и унутрашњих послова- 2014. година...

02.02.2015.

Информација о спровођењу инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у области правосуђа и унутрашњих послова- 2013. година

Информација о спровођењу инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у области правосуђа и унутрашњих послова- 2013. година...

02.02.2015.

Активни ИПА пројекти који се спроводе у Министарству правде и органима управе у саставу

Активни ИПА пројекти који се спроводе у Министарству правде и органима управе у саставу...

02.02.2015.

Завршени ИПА пројекти спроведени у Министарству правде и органима управе у саставу

Завршени ИПА пројекти спроведени у Министарству правде и органима управе у саставу...