Manja slova Veća slova RSS
Lj.J.

Spisak zakona i strategija o kojima će se u njihovoj pripremi sprovesti javna rasprava u 2020. godini

Kontakt osoba za saradnju sa NVO
Aleksandra Rakočević
Samostalna savjetnica
Tel: 020/407-518
E-mail: aleksandra.rakocevic@mpa.gov.me

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava

16.11.2020.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br.41/18 od 28.06.2018. godine), Ministarstvo pravde – Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor upućuje...

16.11.2020.

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br.41/18), Ministarstvo pravde – Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor upućuje JAVNI POZIV Organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u postupak pripreme ...

06.10.2020.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona upravnom sporu

U skladu sa članom 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18) Ministarstvo pravde objavljuje:

10.09.2020.

Poziv za javnu raspravu na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18)...

17.08.2020.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta Programa razvoja IKT pravosuđa 2021-2023 sa Akcionim planom

U skladu sa članom 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18) Ministarstvo pravde objavljuje...

27.07.2020.

Poziv za javnu raspravu o tekstu nacrta Programa razvoja IKT pravosuđa 2021-2023. godine sa Akcionim planom za sprovođenje Programa razvoja IKT Pravosuđa 2021-2023

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18)...

12.05.2020.

Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva pravde za 2021. godinu

Saglasno članu 79 Zakona o državnoj upravi ("Sl. list Crne Gore", br. 78/2018) i članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ...

17.04.2020.

Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama...

06.04.2020.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku izrade Nacrta Programa za IKT u pravosuđu 2021-2023

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku izrade Nacrta Programa za IKT u pravosuđu 2021-2023

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 25. marta 2020. godine, uputilo Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u...

25.03.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu teksta Nacrta Programa za IKT u pravosuđu 2021-2023

Ministarstvo pravde poziva nevladine organizacije da predlože predstavnika za člana Radnog tijela za izradu teksta nacrta Programa za informaciono – komunikacione tehnologije u pravosuđu za period 2021-2023 sa Akcionim planom za sprovođenje programa za period 2021-2023...