Manja slova Veća slova RSS
Lj.J.

Spisak zakona i strategija o kojima će se u njihovoj pripremi sprovesti javna rasprava u 2020. godini

Kontakt osoba za saradnju sa NVO
Aleksandra Rakočević
Samostalna savjetnica
Tel: 020/407-518
E-mail: aleksandra.rakocevic@mpa.gov.me

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Javna rasprava / Javni poziv

09.04.2021.

Javni poziv za konsultacije za izradu Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. (za period 2021-2022.)

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava upućuje...

12.03.2021.

IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPKU KONSULTOVANJA O PREDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je...

12.03.2021.

IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPKU KONSULTOVANJA O PREDLOGU ZAKONA O TUŽILAŠTVU ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL I KORUPCIJU

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je...

08.03.2021.

Lista predstavnika/ca nevladnih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za pripremu izvještaja o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2019-202

Na osnovu člana 8 uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 48/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje...

22.02.2021.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava upućuje...

22.02.2021.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti o Predlogu zakona o Tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava upućuje...

16.02.2021.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za pripremu izvještaja o implementaciji Akcionog plana za sprovodjenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava upućuje...

29.01.2021.

POZIV za obuku za Saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite

POZIV Sve zainteresovane kandidate/kandidatkinje da se prijave za obuku za Saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite u 11 opština u Crnoj Gori: Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj. U okviru ovog poziva organizovaće se licencirana obuka za...

16.11.2020.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br.41/18 od 28.06.2018. godine), Ministarstvo pravde – Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor upućuje...

16.11.2020.

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br.41/18), Ministarstvo pravde – Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor upućuje JAVNI POZIV Organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u postupak pripreme ...