Мања слова Већа слова РСС
Љ.Ј.

Списак закона и стратегија о којима ће се у њиховој припреми спровести јавна расправа у 2020. години

Контакт особа за сарадњу са НВО
Александра Ракочевић
Самостална савјетница
Тел: 020/407-518
Е-маил: александра.ракоцевиц@мпа.гов.ме

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Јавна расправа

16.11.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ

На основу члана 3 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист Црне Горе”, бр.41/18 од 28.06.2018. године), Министарство правде – Директорат за грађанско законодавство и надзор упућује...

16.11.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист Црне Горе”, бр.41/18), Министарство правде – Директорат за грађанско законодавство и надзор упућује ЈАВНИ ПОЗИВ Органима, организацијама, удружењима и појединцима да се укључе у поступак припреме ...

06.10.2020.

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта закона о измјенама и допунама Закона управном спору

У складу са чланом 18 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Сл. лист Црне Горе", бр. 41/18) Министарство правде објављује:

10.09.2020.

Позив за јавну расправу на Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о управном спору

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18)...

17.08.2020.

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта Програма развоја ИКТ правосуђа 2021-2023 са Акционим планом

У складу са чланом 18 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Сл. лист Црне Горе", бр. 41/18) Министарство правде објављује...

27.07.2020.

Позив за јавну расправу о тексту нацрта Програма развоја ИКТ правосуђа 2021-2023. године са Акционим планом за спровођење Програма развоја ИКТ Правосуђа 2021-2023

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18)...

12.05.2020.

Извјештај о спроведеним јавним консултацијама у циљу припреме секторске анализе Министарства правде за 2021. годину

Сагласно члану 79 Закона о државној управи ("Сл. лист Црне Горе", бр. 78/2018) и члану 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ...

17.04.2020.

Јавни позив невладиним организацијама за консултовање у циљу припреме секторске анализе

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Сл. лист Црне Горе“, број 41/18), а у вези са чланом 32а став 2 Закона о невладиним организацијама...

06.04.2020.

Извјештај о консултовању заинтересоване јавности у поступку израде Нацрта Програма за ИКТ у правосуђу 2021-2023

Извјештај о консултовању заинтересоване јавности у поступку израде Нацрта Програма за ИКТ у правосуђу 2021-2023

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", бр. 41/18), Министарство правде је, 25. марта 2020. године, упутило Јавни позив за предлагање представника невладине организације у...

25.03.2020.

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у Радном тијелу за израду текста Нацрта Програма за ИКТ у правосуђу 2021-2023

Министарство правде позива невладине организације да предложе представника за члана Радног тијела за израду текста нацрта Програма за информационо – комуникационе технологије у правосуђу за период 2021-2023 са Акционим планом за спровођење програма за период 2021-2023...