Manja slova Veća slova RSS

Spisak zakona i strategija o kojima će se u njihovoj pripremi sprovesti javna rasprava u 2020


Kontakt osoba za saradnju sa NVO
Maja Jović
Samostalna savjetnica I
Tel: 020/407-517
E-mail: maja.jovic@mpa.gov.me


Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Saradnja sa NVO

07.05.2021.

IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPKU KONSULTOVANJA O AKCIONOM PLANU ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2019-2022

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je 9. aprila...

29.04.2021.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANjE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2019-2022 (ZA PERIOD 2021-2022. GODINE)

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, upućuje...

01.04.2020.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde objavljuje...

30.03.2020.

Obavještenje u vezi sa Javnim pozivom za člana radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama ZKP

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je...

12.03.2020.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPANJU PREMA MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje...

12.03.2020.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje...

09.08.2019.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde objavljuje LISTU KANDIDATA NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore...

09.08.2019.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde objavljuje LISTU KANDIDATA NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici...

25.07.2019.

Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu u vezi sa Javnim konkursom "Podrška integraciji"

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2019. godini objavljuje listu NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu u vezi sa Javnim konkursom "Podrška integraciji"...