Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Direktorat za pravosuđe

29.09.2017.

Izvještaj o primjeni Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći (jul 2014 - jul 2017.g.)

Izvještaj o primjeni Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći (jul 2014 - jul 2017.g.)...

03.07.2017.

Informacija o broju sprovedenih radnji u krivičnom postupku od strane savjetnika u državnom tužilaštvu

Informacija o broju sprovedenih radnji u krivičnom postupku od strane savjetnika u državnom tužilaštvu...

15.02.2017.

Izvještaj o primjeni Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku za period 1. januar - 31. decembar 2016.godine

Izvještaj o primjeni Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku za period 1. januar - 31. decembar 2016.godine...

01.11.2016.

Saopštenje: Petnaesti koordinacioni sastanak za sektor pravosuđa održan je u organizaciji Ministarstva pravde 28. oktobra 2016. godine, sa početkom u 11h, u hotelu Podgorica u Podgorici

Generalna direktorka Direktorata za pravosuđe Marijana Laković-Drašković je naglasila značaj donatorskih sastanka u cilju kvalitetnog ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz procesa evropskih integracija i uvođenja najboljih evropskih praksi u crnogorsko pravosuđe. Na sastanku je naročito bilo riječi o implementaciji mjera definisanih poglavljima 23 i 24 u okviru pregovora za pristupanje Evropskoj uniji sa Crnom Gorom, kao i o realizaciji Strategije i Akcionog plana za reformu pravosuđa za period od 2014. do 2018. godine. Navedeno je i da je u junu ove godine usvojena IKT Strategija za pravosuđe, a ubrzo nakon njenog usvajanja, donesen je Akcioni plan za implementaciju pomenute Strategije...

26.09.2016.

Izvještaj o primjeni instituta sporazuma o priznanju krivice za period 2010-2015

Institut Sporazuma o priznanju krivice po prvi put je uveden u procesno zakonodavstvo Crne Gore Zakonikom o krivičnom postupku (“Sl.list CG” br.57/09 od 18.08.2009.g.), koji je stupio na snagu 26.08.2009.godine. Ovaj institut u naše krivično zakonodavstvo uveden je s ciljem da dovede do bržeg okončanja mnogih krivičnih postupaka i smanjenja troškova, a da se pri tom, ipak ne ugroze interesi zakonitosti i pravičnosti...

03.08.2016.

Saopštenje: Održan okrugli sto na temu ,,Prezentacija nacrta Akcionog plana za sprovođenje Strategije informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa (2016-2020)”

Saopštenje: Održan okrugli sto na temu ,,Prezentacija nacrta Akcionog plana za sprovođenje Strategije informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa (2016-2020)”

Okrugli sto na kome je predstavljen nacrt Akcionog plana za sprovođenje Strategije informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa (2016-2020) održan je 20. jula u Podgorici. Isti je organizovan u cilju što bolje koordinacije i saradnje među pravosudnim i drugim zainteresovanim institucijama na izradi nacrta Akcionog plana za implementaciju Strategije, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) kroz projekat „Jačanje efikasnosti pravosuđa kroz primjenu IKT“, koji podržava Vlada Kraljevine Norveške...

24.02.2016.

Četrnaesti koordinacioni sastanak za sektor pravosuđa, održan je u organizaciji Ministarstva pravde, 23. februara 2016. godine, sa početkom u 11h, u hotelu Ramada u Podgorici

Marijana Laković-Drašković, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde je upoznala prisutne sa ciljem održavanja sastanka, ističući da je ovo četrnaesti po redu sastanak u ovoj oblasti, koji se održavaju od 2008. godine u kontinuitetu. Gospođa Laković-Drašković izrazila je zadovoljstvo zbog velikog odziva i interesovanja donatora za oblast pravosuđa, kao i svoju želju i namjeru da nastavi ovu dobru praksu i u budućem periodu, kroz organizaciju koordinacionih sektorskih sastanaka najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće...

30.10.2015.

Spisak posrednika

Spisak posrednika za posredovanje u krivičnim i građanskim stvarima ....

22.01.2015.

Dvanaesti koordinacioni sastanak za sektor pravosuđa, održan je u organizaciji Ministarstva pravde, 19. januara 2015. godine, sa početkom u 10h, u hotelu Ramada u Podgorici

Dvanaesti koordinacioni sastanak za sektor pravosuđa, održan je u organizaciji Ministarstva pravde, 19. januara 2015. godine, sa početkom u 10h, u hotelu Ramada u Podgorici

Branka Lakočević, pomoćnik ministra pravde je upoznala prisutne sa ciljem održavanja sastanka, ističući da je ovo dvanaesti po redu sastanak u ovoj oblasti, koji se održavaju od 2008. godine u kontinuitetu...

14.10.2014.

Spisak posrednika za posredovanje u krivičnim i građanskim stvarima

Spisak posrednika za posredovanje u krivičnim i građanskim stvarima ....