Мања слова Већа слова РСС
Љ.Ј. 
Висока стручна спрема

Љ.Ј.
Средња стручна спрема


Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Други стручни испит у области обезбеђења притворених и осуђених лица

11.02.2021.

Резултати полагања стручног испита за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица одржаног 08. фебруара 2021. године

Полагању стручног испита за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица одржаног дана 08. фебруара 2021. године приступила су...

18.01.2021.

Обавјештење о полагању стручног испита за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица

Министарство правде, људских и мањинских права организоваће полагање стручног испита за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица 8. фебруара 2021. године, са почетком у 10 часова, а испит ће бити организован у...

18.01.2021.

Обавјештење за каднидате који нијесу положили један испит и који поново полажу

Министарство правде, људских и мањинских права организоваће полагање стручног испита за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица 8. фебруара 2021. године, са почетком у 10 часова, а испит ће бити организован у...

15.01.2021.

Средња стручна спрема - опште напомене за стручни испит за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица

На основу Правилника о полагању и начину полагања стручног испита за рад у државним органима („Службени лист Црне Горе", бр. 77/20) Министарство правде, људских и мањинских права је надлежно за полагање стручног испита за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица тако да...

15.01.2021.

Висока стручна спрема и Виша стручна спрема - опште напомене за стручни испит за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица

На основу Правилника о полагању и начину полагања другог стручног испита за рад у државним органима („Службени лист Црне Горе", бр. 18/15) Министарство правде, људских и мањинских права је надлежно за полагање стручног испита за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица тако да ...

13.10.2020.

Резултати полагања стручног испита за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица одржаног 12. окобра 2020. године

Полагању стручног испита за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица одржаног 12. октобра приступило је 15 кандидата од пријављених 16, услед...

21.09.2020.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПРИТВОРЕНИХ И ОСУЂЕНИХ ЛИЦА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПРИТВОРЕНИХ И ОСУЂЕНИХ ЛИЦА

12.12.2018.

Обавјестење о полагању другог струцног испита у области обезбједјења притворених и осудјених лица

Обавјестење о полагању другог струцног испита у области обезбједјења притворених и осудјених лица

Министарство правде организоваће полагање другог стручног испита у области обезбјеђења притворених и осуђених лица 21. и 22. јануара 2019. године са почетком у...