Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor

29.03.2021.

Program razvoja alternativnog rjesavanja sporova 2019-2021

Program razvoja alternativnog rjesavanja sporova 2019-2021

29.03.2021.

Pravilnik o obrascu licence za rad evaluatora

Pravilnik o obrascu licence za rad evaluatora

29.03.2021.

Pravilnik o obrascu licence za rad medijatora

Pravilnik o obrascu licence za rad medijatora

29.03.2021.

Pravilnik o programu obuke za evaluatore spora

Pravilnik o programu obuke za evaluatore spora

29.03.2021.

Pravilnik o programu obuke za medijatore

Pravilnik o programu obuke za medijatore

02.12.2020.

Izvjestaj o primjeni instituta Lice za podrsku

Izvjestaj o primjeni instituta Lice za podrsku

30.11.2020.

Analiza o stepenu uskladjenosti crnogorskog parnicnog i izvrsnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU 2020

Analiza o stepenu uskladjenosti crnogorskog parnicnog i izvrsnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU 2020

28.09.2020.

Izvjestaj o primjeni Zakona o međunarodnom privatnom pravu septembar 2020

Izvjestaj o primjeni Zakona o međunarodnom privatnom pravu septembar 2020

21.09.2020.

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima septembar 2020

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima septembar 2020

23.03.2020.

Informacija o radu pravosudne inspekcije i način obraćanja građana

Informacija o radu pravosudne inspekcije i način obraćanja građana

Obavještavamo Vas da Ministarstvo pravde vrši nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara, u skladu sa Zakonom o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05, „Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18), kao i nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja, u skladu sa Zakonom o javnim izvršiteljima („Službeni list CG“, br. 61/11, 22/17 i 17/19).