Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor

02.12.2020.

Izvjestaj o primjeni instituta Lice za podrsku

Izvjestaj o primjeni instituta Lice za podrsku

30.11.2020.

Analiza o stepenu uskladjenosti crnogorskog parnicnog i izvrsnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU 2020

Analiza o stepenu uskladjenosti crnogorskog parnicnog i izvrsnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU 2020

28.09.2020.

Izvjestaj o primjeni Zakona o međunarodnom privatnom pravu septembar 2020

Izvjestaj o primjeni Zakona o međunarodnom privatnom pravu septembar 2020

21.09.2020.

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima septembar 2020

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima septembar 2020

23.03.2020.

Informacija o radu pravosudne inspekcije i način obraćanja građana

Informacija o radu pravosudne inspekcije i način obraćanja građana

Obavještavamo Vas da Ministarstvo pravde vrši nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara, u skladu sa Zakonom o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05, „Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18), kao i nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja, u skladu sa Zakonom o javnim izvršiteljima („Službeni list CG“, br. 61/11, 22/17 i 17/19).

19.03.2020.

Analiza nadzora rada notara 2020.

Analiza nadzora rada notara 2020.

19.03.2020.

Analiza nadzora rada javnih izvrsitelja 2020.

Analiza nadzora rada javnih izvrsitelja 2020.

26.12.2019.

Izvjestaj o primjeni instituta Lice za podrsku djetetu u postupcima iz porodicno-pravnih odnosa

Izvjestaj o primjeni instituta Lice za podrsku djetetu u postupcima iz porodicno-pravnih odnosa

Akcionim planom za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2020, mjera 2.3.3. i Programom rada Ministarstva pravde za IV kvartal 2019. godine planirana je izrada Izvještaja o primjeni instituta “Lice za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima” (u daljem tekstu: Lice za podršku). Ovaj institut uveden je u pravni sistem Crne Gore - oblast porodičnog zakonodavstva Zakonom o izmjenama i dopunama...

27.09.2019.

Izvještaj o primjeni Zakona o međunarodnom privatnom pravu jul 2018 jul 2019

Zakon o međunarodnom privatnom pravu („Službeni list Crne Gore", br. 1/14, 6/14, 11/14, 14/14 i 47/15) u primjeni je od sredine 2014. godine, dakle nešto više od 5 godina. S obzirom da se ovim zakonom uređuju pravila za određivanje mjerodavnog prava u privatnopravnim odnosima sa međunarodnim elementom (kolizione norme), pravila o nadležnosti sudova i drugih organa za raspravljanje tih odnosa i pravila postupka, kao i...

26.09.2019.

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima i rasterecenja sudova od ove vrste predmeta januar 2018 decembar 2018

Srednjoročnim planom racionalizacije pravosudne mreže (2017-2019), kao aktivnost koju je potrebno sprovoditi kontinuirano, predviđena je izrada godišnje analize rada notara u ostavinskim predmetima i rasterećenja sudova od ove vrste predmeta, što je uspostavljeno kao model koji će omogućiti...