Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor

28.09.2020.

Izvjestaj o primjeni Zakona o međunarodnom privatnom pravu septembar 2020

Izvjestaj o primjeni Zakona o međunarodnom privatnom pravu septembar 2020

21.09.2020.

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima septembar 2020

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima septembar 2020

23.03.2020.

Informacija o radu pravosudne inspekcije i način obraćanja građana

Informacija o radu pravosudne inspekcije i način obraćanja građana

Obavještavamo Vas da Ministarstvo pravde vrši nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara, u skladu sa Zakonom o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05, „Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18), kao i nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja, u skladu sa Zakonom o javnim izvršiteljima („Službeni list CG“, br. 61/11, 22/17 i 17/19).

19.03.2020.

Analiza nadzora rada notara 2020.

Analiza nadzora rada notara 2020.

19.03.2020.

Analiza nadzora rada javnih izvrsitelja 2020.

Analiza nadzora rada javnih izvrsitelja 2020.

26.12.2019.

Izvjestaj o primjeni instituta Lice za podrsku djetetu u postupcima iz porodicno-pravnih odnosa

Izvjestaj o primjeni instituta Lice za podrsku djetetu u postupcima iz porodicno-pravnih odnosa

Akcionim planom za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2020, mjera 2.3.3. i Programom rada Ministarstva pravde za IV kvartal 2019. godine planirana je izrada Izvještaja o primjeni instituta “Lice za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima” (u daljem tekstu: Lice za podršku). Ovaj institut uveden je u pravni sistem Crne Gore - oblast porodičnog zakonodavstva Zakonom o izmjenama i dopunama...

27.09.2019.

Izvještaj o primjeni Zakona o međunarodnom privatnom pravu jul 2018 jul 2019

Zakon o međunarodnom privatnom pravu („Službeni list Crne Gore", br. 1/14, 6/14, 11/14, 14/14 i 47/15) u primjeni je od sredine 2014. godine, dakle nešto više od 5 godina. S obzirom da se ovim zakonom uređuju pravila za određivanje mjerodavnog prava u privatnopravnim odnosima sa međunarodnim elementom (kolizione norme), pravila o nadležnosti sudova i drugih organa za raspravljanje tih odnosa i pravila postupka, kao i...

26.09.2019.

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima i rasterecenja sudova od ove vrste predmeta januar 2018 decembar 2018

Srednjoročnim planom racionalizacije pravosudne mreže (2017-2019), kao aktivnost koju je potrebno sprovoditi kontinuirano, predviđena je izrada godišnje analize rada notara u ostavinskim predmetima i rasterećenja sudova od ove vrste predmeta, što je uspostavljeno kao model koji će omogućiti...

22.03.2019.

Analiza nadzora notara u 2018. godini (20.03.)

Akcionim planom za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2014 - 2018 (za period 2017 - 2018. godina), bila je predviđena izrada godišnje Analize nadzora rada notara, koja je sačinjena u 2018. godini i objavljena na sajtu Ministarstva pravde. Imajući u vidu da je...

22.03.2019.

Analiza nadzora rada javnih izvrsitelja u 2018. godini (20.03)

Programom rada Ministarstva pravde za 2019. godinu u I kvartalu planirana je izrada godišnje Analize nadzora rada javih izvršitelja. Iako izrada ove analize nije predviđena ni jednim strateškim dokumentom, ocijenjeno je neophodnim kontinurano praćenje rada javnih izvršitelja kroz redovno godišnje analiziranje izvršenih nadzora, radi praćenja i cjelovitog sagledavanja zakonitosti u radu javnih izvršitelja i Komore javnih...