Мања слова Већа слова РССДиректорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Директорат за грађанско законодавство и надзор

02.12.2020.

Извјестај о примјени института Лице за подрску

Извјестај о примјени института Лице за подрску

30.11.2020.

Анализа о степену ускладјености црногорског парницног и изврсног законодавства са правном тековином ЕУ 2020

Анализа о степену ускладјености црногорског парницног и изврсног законодавства са правном тековином ЕУ 2020

28.09.2020.

Извјестај о примјени Закона о међународном приватном праву септембар 2020

Извјестај о примјени Закона о међународном приватном праву септембар 2020

21.09.2020.

Анализа рада нотара у оставинским предметима септембар 2020

Анализа рада нотара у оставинским предметима септембар 2020

23.03.2020.

Информација о раду правосудне инспекције и начин обраћања грађана

Информација о раду правосудне инспекције и начин обраћања грађана

Обавјештавамо Вас да Министарство правде врши надзор над законитошћу обављања послова нотара, у складу са Законом о нотарима („Службени лист РЦГ“, број 68/05, „Службени лист ЦГ“, бр. 49/08, 55/16 и 84/18), као и надзор над законитошћу рада јавних извршитеља, у складу са Законом о јавним извршитељима („Службени лист ЦГ“, бр. 61/11, 22/17 и 17/19).

19.03.2020.

Анализа надзора рада нотара 2020.

Анализа надзора рада нотара 2020.

19.03.2020.

Анализа надзора рада јавних изврситеља 2020.

Анализа надзора рада јавних изврситеља 2020.

26.12.2019.

Извјестај о примјени института Лице за подрску дјетету у поступцима из породицно-правних односа

Извјестај о примјени института Лице за подрску дјетету у поступцима из породицно-правних односа

Акционим планом за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2019-2020, мјера 2.3.3. и Програмом рада Министарства правде за ИВ квартал 2019. године планирана је израда Извјештаја о примјени института “Лице за подршку дјетету у поступцима у вези са породичним односима” (у даљем тексту: Лице за подршку). Овај институт уведен је у правни систем Црне Горе - област породичног законодавства Законом о измјенама и допунама...

27.09.2019.

Извјештај о примјени Закона о међународном приватном праву јул 2018 јул 2019

Закон о међународном приватном праву („Службени лист Црне Горе", бр. 1/14, 6/14, 11/14, 14/14 и 47/15) у примјени је од средине 2014. године, дакле нешто више од 5 година. С обзиром да се овим законом уређују правила за одређивање мјеродавног права у приватноправним односима са међународним елементом (колизионе норме), правила о надлежности судова и других органа за расправљање тих односа и правила поступка, као и...

26.09.2019.

Анализа рада нотара у оставинским предметима и растерецења судова од ове врсте предмета јануар 2018 децембар 2018

Средњорочним планом рационализације правосудне мреже (2017-2019), као активност коју је потребно спроводити континуирано, предвиђена је израда годишње анализе рада нотара у оставинским предметима и растерећења судова од ове врсте предмета, што је успостављено као модел који ће омогућити...