Мања слова Већа слова РССДиректорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Директорат за грађанско законодавство и надзор

29.03.2021.

Програм развоја алтернативног рјесавања спорова 2019-2021

Програм развоја алтернативног рјесавања спорова 2019-2021

29.03.2021.

Правилник о обрасцу лиценце за рад евалуатора

Правилник о обрасцу лиценце за рад евалуатора

29.03.2021.

Правилник о обрасцу лиценце за рад медијатора

Правилник о обрасцу лиценце за рад медијатора

29.03.2021.

Правилник о програму обуке за евалуаторе спора

Правилник о програму обуке за евалуаторе спора

29.03.2021.

Правилник о програму обуке за медијаторе

Правилник о програму обуке за медијаторе

02.12.2020.

Извјестај о примјени института Лице за подрску

Извјестај о примјени института Лице за подрску

30.11.2020.

Анализа о степену ускладјености црногорског парницног и изврсног законодавства са правном тековином ЕУ 2020

Анализа о степену ускладјености црногорског парницног и изврсног законодавства са правном тековином ЕУ 2020

28.09.2020.

Извјестај о примјени Закона о међународном приватном праву септембар 2020

Извјестај о примјени Закона о међународном приватном праву септембар 2020

21.09.2020.

Анализа рада нотара у оставинским предметима септембар 2020

Анализа рада нотара у оставинским предметима септембар 2020

23.03.2020.

Информација о раду правосудне инспекције и начин обраћања грађана

Информација о раду правосудне инспекције и начин обраћања грађана

Обавјештавамо Вас да Министарство правде врши надзор над законитошћу обављања послова нотара, у складу са Законом о нотарима („Службени лист РЦГ“, број 68/05, „Службени лист ЦГ“, бр. 49/08, 55/16 и 84/18), као и надзор над законитошћу рада јавних извршитеља, у складу са Законом о јавним извршитељима („Службени лист ЦГ“, бр. 61/11, 22/17 и 17/19).