Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Predstavnik Ministarstva pravde učestvovao na Regionalnoj radionici o statistici krivičnih djela iz oblasti sajber kriminala i elektronskim dokazima u pravosuđu

Predstavnik Ministarstva pravde učestvovao na Regionalnoj radionici o statistici krivičnih djela iz oblasti sajber kriminala i elektronskim dokazima u pravosuđu
Datum objave: 23.05.2018 16:33 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Načelnik Direkcije za informacioni sistem pravosuđa Dražen Radonjić učestvovao je na Regionalnoj radionici o statistici u oblasti sajber kriminala i elektronskim dokazima u pravosuđu, koja je održana u Bukureštu, 14. i 15. maja 2018.godine.

Radionica je organizovana u okviru iPROCEEDS projekta, koji predstavlja zajednički projekat Evropske unije i Savjeta Evrope, sa ciljem prevencije sajber kriminala u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj, kao i poboljšanju statističkih sistema i izvještaja, metodologiji prikupljanja elektronskih dokaza i regulativi koja prati ovu oblast.

Ciljna grupa radionice je obuhvatila predstavnike pravosudnih institucija i unutrašnjih organa koji se bave  istraživanjem sajber kriminala, predstavnike tužilaštva, sudije, nacionalne CERT / CSIRT timove, predstavnike Ministarstva pravde, kao i sve druge predstavnike uključene ili potencijalno uključene u prikupljanje, obradu  i tumačenje statistike za krivična djela sajber kriminala ili za druga krivična djela koja uključuju elektronske dokaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Turske, Kosova  i Rumunije.

Radionica je ukazala na konstantni porast djela koja se tiču visoko tehnološkog kriminala i online prevare, kao i na stalnu potrebu za međunarodnom saradnjom u cilju prevencije i suzbijanja istih, usled ubrzanog IT razvoja u svijetu zadnjih godina.

Razmijenjena su iskustva o postojećoj statistici o sajber kriminalu i elektronskim dokazima između zemalja učesnica, te je konstatovana djelimična dostupnost ili nefunkcionalnost sistema izvještavanja, loše prikupljanje i obrada podataka, kao i činjenica da je analiza podataka o neriješenom sajber kriminalu ograničena.

Date su preporuke da se poštuje međunarodna konvencija o sajber kriminalu iz Budimpešte, kao i da se posebno povede računa o tačnosti unošenja podataka, te uspostave odgovarajući kontrolni mehanizmi.

Predstavnik Ministarstva pravde Estonije upoznao je učesnike sa njihovim e-File sistemom i X-Road magistralama, koji predstavljaju okosnicu integralnog pravosudnog informacionog sistema, koji uvezuje gotovo sve relevantne institucije u zemlji, čiji stepen digitalizacije je na zavidnom nivou.