Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Održana Radionica za strateško planiranje za članove Radne grupe za praćenje sprovođenja IKT Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020

Održana Radionica za strateško planiranje za članove Radne grupe za praćenje sprovođenja IKT Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020
Datum objave: 21.12.2018 00:00 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Od 19. do 21. decembra u Budvi održana je Radionica za strateško planiranje za 12 predstavnika Radne grupe za praćenje sprovođenja IKT Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020.

Ispred Ministarstva pravde na radionici učestvovali su: generalni direktor Direktorata za informacioni sistem pravosuđa i bezbjednost podataka Darko Kovačević, načelnik Direkcije za informacioni sistem pravosuđa Dražen Radonjić, načelnik Direkcije za infrastrukturu Zlatko Stijepović i samostalni savjetnik u Direkciji za informacioni sistem pravosuđa Ljubo Janković.

Radionicom su bile obuhvaćene sve oblasti strateškog razmišljanja i planiranja i rezultirala je jasnom mapom puta za sprovođenje mjera i aktivnosti planiranih u okviru Akcionog plana, sa raspodjelom budžeta za sve strateške stubove i predviđene aktivnosti, i jasnim navođenjem izvora finansiranja.

Radionica je održana u okviru projekta EUROL II. EUROL II osmišljen je kao grant projekat EU u cilju „dodatnog jačanja pravosuđa i institucija za sprovođenje zakona kako bi se ispunili kriterijumi za pristup Crne Gore Evropskoj unijiˮ. Poseban cilj projekta je „pružanje pomoći Crnoj Gori u jačanju efikasnosti pravosuđa i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala uz pomoć djelotvornije istrage i krivičnog gonjenjaˮ.

Glavne projektne aktivnosti uključuju studiju izvodljivosti, analize programskih politika, studijske posjete, praktične obuke i mentorstvo, praktičnu podršku u upravljanju predmetima i međuresornu saradnju, pružanje savjeta u vezi programskih politika radnim grupama za Poglavlja 23 i 24.

Glavni korisnici uključuju sljedeće crnogorske institucije: Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravu policije, Sudski savjet i sudove, Državno tužilaštvo, Tužilački savjet, Agenciju za imovinu, Upravu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Upravu carina i Poresku upravu.