Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Treći javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2021. godinu

Datum objave: 28.04.2021 09:44 | Autor: D.T.

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13 stav 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, usljed nedovoljnog broja prijavljenih kandidata, objavljujeTREĆI JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2021. godinu
Prijavu za utvrđivanje liste ispitivača za Komisiju za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2021. godinu može podnijeti:

 sudija,
 državni tužilac i
 ugledni pravnik sa radnim iskustvom od najmanje osam godina nakon položenog pravosudnog ispita.

Uz prijavu kandidat dostavlja:

 odluku o izboru - sudija i državni tužilac,
 ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu i potvrdu o radnom iskustvu - ugledni pravnik.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidat može podnijeti u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva, Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vuka Karadžića 3, Podgorica.

Prijava treba da sadrži lične podatke, kratku biografiju i kontakt telefon.

Nakon razmatranja blagovremeno prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava utvrdiće listu ispitivača.


Broj: 03-109/21-2401-2
Podgorica, 28. april 2021. godine