Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Notarski ispit

24.09.2020.

K O N K U R S ZA IMENOVANJE NOTARA - Obavještenje

Na osnovu člana 14 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i ,,Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18) i Pravilnika o broju mjesta i službenim sjedištima notara (,,Službeni list RCG'', broj 23/06 i ,,Službeni list CG'', broj 11/12 i 93/20 ), Ministarstvo pravde raspisuje:...

12.06.2020.

OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU PISANOG DIJELA NOTARSKOG ISPITA

Obavještavaju se kandidati kojima je odobreno polaganje notarskog ispita po Javnom pozivu od 16.marta i 01.juna.2020. godine, da će se pismeni dio notarskog ispita održati 01. jula 2020.godine u 10 časova...

01.06.2020.

P O Z I V ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Na osnovu člana 132 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i „Službeni list CG“, br. 49/08,55/16 i 84/18), Ministarstvo pravde objavljuje...

15.04.2020.

Zbirni izvjestaj o radu NOTARA za 2019.godinu

Zbirni izvjestaj o radu NOTARA za 2019.godinu

Zbirni izvjestaJ o radu NOTARA za 2019.godinu

16.03.2020.

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Ministarstvo pravde Crne Gore organizovaće polaganje notarskog ispita u aprilu mjesecu 2020. godine. Na osnovu člana 129 Zakona o notarima („Službeni list RCG“ broj 68/05, „Službeni list CG“ broj, 49/08, 56/16 i 84/18), notarski ispit može da polaže lice koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, koje...

16.01.2020.

Godišnji plan nadzora nad zakonitošću obavljanja poslova notara i Notarske komore u 2020. godini

Godišnji plan nadzora nad zakonitošću obavljanja poslova notara i Notarske komore u 2020. godini...

27.11.2019.

KONKURS ZA IMENOVANJE NOTARA

KONKURS ZA IMENOVANJE NOTARA

Na osnovu člana 14 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i ,,Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18) i Pravilnika o broju mjesta i službenim sjedištima notara (,,Službeni list RCG'', broj 23/06 i ,,Službeni list CG'' broj 11/12), Ministarstvo pravde raspisuje...

26.09.2019.

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima i rasterecenja sudova od ove vrste predmeta januar 2018 decembar 2018

Srednjoročnim planom racionalizacije pravosudne mreže (2017-2019), kao aktivnost koju je potrebno sprovoditi kontinuirano, predviđena je izrada godišnje analize rada notara u ostavinskim predmetima i rasterećenja sudova od ove vrste predmeta, što je uspostavljeno kao model koji će omogućiti...

18.07.2019.

KONKURS ZA IMENOVANJE NOTARA

Na osnovu člana 14 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18), Ministarstvo pravde raspisuje:...

22.03.2019.

Analiza nadzora notara u 2018. godini (20.03.)

Akcionim planom za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2014 - 2018 (za period 2017 - 2018. godina), bila je predviđena izrada godišnje Analize nadzora rada notara, koja je sačinjena u 2018. godini i objavljena na sajtu Ministarstva pravde. Imajući u vidu da je...