Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Нотарски испит

24.09.2020.

К О Н К У Р С ЗА ИМЕНОВАЊЕ НОТАРА - Обавјештење

На основу члана 14 Закона о нотарима („Службени лист РЦГ“, број 68/05 и ,,Службени лист ЦГ“, бр. 49/08, 55/16 и 84/18) и Правилника о броју мјеста и службеним сједиштима нотара (,,Службени лист РЦГ'', број 23/06 и ,,Службени лист ЦГ'', број 11/12 и 93/20 ), Министарство правде расписује:...

12.06.2020.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ПИСАНОГ ДИЈЕЛА НОТАРСКОГ ИСПИТА

Обавјештавају се кандидати којима је одобрено полагање нотарског испита по Јавном позиву од 16.марта и 01.јуна.2020. године, да ће се писмени дио нотарског испита одржати 01. јула 2020.године у 10 часова...

01.06.2020.

П О З И В ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НОТАРСКОГ ИСПИТА

На основу члана 132 Закона о нотарима („Службени лист РЦГ“, број 68/05 и „Службени лист ЦГ“, бр. 49/08,55/16 и 84/18), Министарство правде објављује...

15.04.2020.

Збирни извјестај о раду НОТАРА за 2019.годину

Збирни извјестај о раду НОТАРА за 2019.годину

Збирни извјестаЈ о раду НОТАРА за 2019.годину

16.03.2020.

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НОТАРСКОГ ИСПИТА

Министарство правде Црне Горе организоваће полагање нотарског испита у априлу мјесецу 2020. године. На основу члана 129 Закона о нотарима („Службени лист РЦГ“ број 68/05, „Службени лист ЦГ“ број, 49/08, 56/16 и 84/18), нотарски испит може да полаже лице које је дипломирани правник са положеним правосудним испитом, које...

16.01.2020.

Годишњи план надзора над законитошћу обављања послова нотара и Нотарске коморе у 2020. години

Годишњи план надзора над законитошћу обављања послова нотара и Нотарске коморе у 2020. години...

27.11.2019.

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ НОТАРА

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ НОТАРА

На основу члана 14 Закона о нотарима („Службени лист РЦГ“, број 68/05 и ,,Службени лист ЦГ“, бр. 49/08, 55/16 и 84/18) и Правилника о броју мјеста и службеним сједиштима нотара (,,Службени лист РЦГ'', број 23/06 и ,,Службени лист ЦГ'' број 11/12), Министарство правде расписује...

26.09.2019.

Анализа рада нотара у оставинским предметима и растерецења судова од ове врсте предмета јануар 2018 децембар 2018

Средњорочним планом рационализације правосудне мреже (2017-2019), као активност коју је потребно спроводити континуирано, предвиђена је израда годишње анализе рада нотара у оставинским предметима и растерећења судова од ове врсте предмета, што је успостављено као модел који ће омогућити...

18.07.2019.

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ НОТАРА

На основу члана 14 Закона о нотарима („Службени лист РЦГ“, број 68/05 и Службени лист ЦГ“, бр. 49/08, 55/16 и 84/18), Министарство правде расписује:...

22.03.2019.

Анализа надзора нотара у 2018. години (20.03.)

Акционим планом за имплементацију стратегије реформе правосуђа 2014 - 2018 (за период 2017 - 2018. година), била је предвиђена израда годишње Анализе надзора рада нотара, која је сачињена у 2018. години и објављена на сајту Министарства правде. Имајући у виду да је...