Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Pravosudni inspektori

25.03.2020.

Informacija o radu pravosudne inspekcije i način obraćanja građana

Informacija o radu pravosudne inspekcije i način obraćanja građana Obavještavamo Vas da Ministarstvo pravde vrši nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara, u skladu sa Zakonom o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05, „Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18), kao i nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja, u skladu sa Zakonom o javnim izvršiteljima („Službeni list CG“, br. 61/11, 22/17 i 17/19).

25.03.2020.

Informacija o radu pravosudne inspekcije i način obraćanja građana

Informacija o radu pravosudne inspekcije i način obraćanja građana

Obavještavamo Vas da Ministarstvo pravde vrši nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara, u skladu sa Zakonom o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05, „Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18), kao i nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja, u skladu sa Zakonom o javnim izvršiteljima („Službeni list CG“, br. 61/11, 22/17 i 17/19).

29.06.2018.

Informacija o osnovu i načinu podnošenja pritužbi i predstavki građana pravosudnoj inspekciji Ministarstva pravde na rad notara i javnih izvršitelja

Nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara i nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja vrši Ministarstvo pravde, preko pravosudnog inspektora. Ministarstvo pravde preko pravosudnog inspektora vrši nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara u skladu sa Zakonom o notarima („Sl. list CG“ br. 68/05, 49/08 i 55/16), a nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja u skladu sa Zakonom o javnim izvršiteljima („Sl.list CG br. 61/11 i 22/17)...

30.03.2018.

Analiza nadzora rada notara u 2017.godini

Analiza nadzora rada notara u 2017.godini...

15.03.2018.

Informacija o osnovu i načinu podnošenja pritužbi i predstavki građana pravosudnoj inspekciji Ministarstva pravde na poslove sudske i tužilačke uprave

Ministarstvo pravde preko pravosudnog inspektora vrši inspekcijski nadzor u sudovima i državnim tužilaštvima u skladu sa Zakonom o sudovima („Sl. list CG“ br. 11/15 i 42/15) i Zakonom o državnom tužilaštvu („Sl.list CG br. 11/15 i 42/15) i to nad poslovima sudske i tužilačke uprave što je posebno definisano Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva...

08.03.2018.

Plan nadzora notara i javnih izvršitelja u 2018.g.

Ovdje možete naći plan nadzora notara i javnih izvršitelja u 2018.g...

05.02.2018.

Plan nadzora u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2018.godinu

Ovdje možete naći plan nadzora u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2018.godinu...