Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Obavještenje o polaganju pravosudnog ispita - martovski/aprilski rok 2021. godine

Datum objave: 15.12.2020 13:06 | Autor: M.L.

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 34 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

 

Prijavite se elektronskim putem
Lj.J.

 

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA

 

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava organizovaće polaganje pravosudnog ispita u martu/aprilu 2021. godine.

Pravosudni ispit može da polaže lice koje ispunjava uslove iz člana 29 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, odnosno lice koje ispunjava uslove iz člana 53 ovog zakona.

Uz prijavu za polaganje pravosudnog ispita, kandidat je dužan da priloži:

- dokaz da je završio četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja);

- potvrdu o radnom iskustvu ili potvrdu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu o završenom programu stručnog osposobljavanja u sudovima, odnosno u Državnom tužilaštvu.

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje pravosudnog ispita podnosi se Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obavještenja. U prijavi je potrebno navesti i adresu, e-mail i kontakt telefon.

Pravosudni ispit se polaže u skladu sa Zakonom o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu i načinu polaganja pravosudnog ispita.

NAPOMENA: Kandidati koji su studijski program na Pravnom fakultetu završili po Bolonjskom procesu, dužni su da dostave original ili kopiju diplome/uvjerenja sa osnovnih i specijalističkih akademskih studija. Kandidati koji su pravni fakultet završili u inostranstvu, dužni su dostaviti i rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave.

Kontakt telefon: 020/407-504.

 

 

Prijavite se elektronskim putem

Lj.J. 

Broj: 03-109/20-11120

Podgorica, 15. decembar 2020. godine