Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Obavještenje o polaganju pravosudnog ispita - junski/julski rok 2021. godine

Datum objave: 18.03.2021 15:08 | Autor: D.T.

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 34 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje
O B A V J E Š T E NJ E
O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITAMinistarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava organizovaće polaganje pravosudnog ispita u junu/julu 2021. godine.
 
Pravosudni ispit može da polaže lice koje ispunjava uslove iz člana 29 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, odnosno lice koje ispunjava uslove iz člana 53 ovog zakona.
 
Uz prijavu za polaganje pravosudnog ispita, kandidat je dužan da priloži:
 
- dokaz da je završio četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja);
- potvrdu o radnom iskustvu ili potvrdu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu o završenom programu stručnog osposobljavanja u sudovima, odnosno u Državnom tužilaštvu.
 
Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje pravosudnog ispita podnosi se Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obavještenja. U prijavi je potrebno navesti i adresu, e-mail i kontakt telefon.

Pravosudni ispit se polaže u skladu sa Zakonom o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu i načinu polaganja pravosudnog ispita.

NAPOMENA: Kandidati koji su studijski program na Pravnom fakultetu završili po Bolonjskom procesu, dužni su da dostave original ili kopiju diplome/uvjerenja sa osnovnih i specijalističkih akademskih studija. Kandidati koji su pravni fakultet završili u inostranstvu, dužni su dostaviti i rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave.Kontakt telefon: 020/407-504.

Broj: 03-109/21-2944
Podgorica, 18. mart 2021. godine