Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Слободан приступ информацијама у посједу Министарства правде

1) Водич за приступ информацијама у посједу Министарства правде 

2) Јавни регистри и јавне евиденције

3) Програми и планови рада

4) Извјештаји и друга документа о раду и стању у областима из надлежности Министарства правде

5) Нацрти, предлози и коначни текстови стратешких докумената и планова и програма за њихово спровођење

6) Нацрти и предлози закона и других прописа, као и мишљења експерата на те прописе

7) Појединачни акти и уговори о располагању финансијским средствима из јавних прихода и државном имовином 

8) Списак државних службеника и намјештеника, са њиховим службеничким и намјештеничким звањима

9) Списак јавних функционера и листе обрачуна њихових зарада и других примања и накнада у вези са вршењем јавне функције

10) Рјешења и други појединачни акти који су од значаја за права, обавезе и интересе трећих лица

11) Информације којима је по захтјеву приступ одобрен

12) Списак службених возила Министарства правде

13) Јавне набавке

14) Финансијски искази