Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Sudski vještaci

06.05.2021.

Spisak sudskih vještaka i pravnih lica ažuriran 29.4.2021.

Spisak sudskih vještaka i pravnih lica ažuriran 29.4.2021.

10.03.2021.

Obavještenje o mjestu i terminu pisanog dijela provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast forenzike, informacione tehnologije, sajber kriminala i bezbjednosti

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o sudskim vještacima (''Službeni list CG'', broj 54/16) Komisija za vještake na sjednici održanoj 3. oktobra 2019. godine donijela je...

10.03.2021.

Obavještenje o mjestu i terminu pisanog dijela provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast hemije, zaštite prirode i zaštite na radu

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje...

10.03.2021.

Obavještenje o mjestu i terminu pisanog dijela provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast oblast geodezije

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje...

10.03.2021.

Obavještenje o mjestu i terminu pisanog dijela provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast građevinarstva i arhitekture

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje...

10.03.2021.

Obavještenje o mjestu i terminu pisanog dijela provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje...

04.02.2021.

Obavještenje o mjestu i terminu pisanog dijela provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast medicine, farmacije i stomatologije

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje...

04.02.2021.

Obavještenje o mjestu i terminu pisanog dijela provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast mašinstva i saobraćaja

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje ...

04.02.2021.

Obavještenje o mjestu i terminu pisanog dijela provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast elektrotehnike i energetike

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje ...

04.02.2021.

Obavještenje o mjestu i terminu pisanog dijela provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje...