Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Poziv za postavljenje sudskih vještaka

Datum objave: 16.10.2019 07:48 | Autor: DusanT

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde objavljuje


POZIV 

za postavljenje sudskih vještaka 

iz sljedećih oblasti vještačenja: 

- medicinske struke (sudske medicine, patološke, hirurške, neurološke, neuropsihijatrijske, endokrinološke, epidemološke, pulmološke, psihijatrijske, psihološke, otorinolaringološke, medicine rada, ginekološke, opšte medicine, urološke, oftamološke, stomatološke, neurohirurške, traumatološke, ortopedske, pedijatrijske, estetske i rekonstruktivne, kardiovaskelarne, akušerske, internističke i dr.);
- građevinske struke (saobraćajni, konstruktivni, hidro, komunalno-urbanistički);
- arhitektonske struke (urbanizam, projektovanje, enterijer, eksterijer, pejzažna arhitektura);
- geografske stuke (prostorni planer);
- elektro struke (energetika, elektronika);
- mašinske struke (avio, željeznički i drumski saobraćaj, konstruktivni, proizvodno-procesni, šumarski, mehanizacija);
- tekstilne struke;
- metalurško-rudarsko-geološke i seizmetičke struke;
- geodetske struke;
- poljoprivredne i šumarske struke;
- veterinarske struke;
- ekonomsko-finansijske struke;
- zaštite na radu i protivpožarne struke (eksplozije i pirotehnika);
- brodograđevinske, pomorsko saobraćajne i pomorsko-privredne struke;
- poštansko-telegrafske struke;
- grafološko-grafoskopske struke;
- arheološke struke;
- istorije umjetnosti;
- likovne i primijenjene umjetnosti;
- grafički dizajn (fotografija);
- toksikološke struke;
- kinološke struke;
- tehnološke struke;
- geometrijske struke;
- finansijske struke;
- informaciono-tehničke struke;
- arhivističke struke;
- balističke struke;
- forenzičke genetike;
- fizičko-hemijske struke;
- biološke struke;
- hemijske struke;
- hidroliške struke;
- daktiloskopske struke;
- ekološke struke i zaštitu životne sredine;
- trasologije;
- saobraćajne struke (drumski, avio, željeznički i pomorski saobraćaj);
- poštansko-telegrafske struke;
- iz oblasti autorskih prava;
- telekomunikacije;
- zanatske struke (zlatari, juveliri, kamenoresci i dr.);
- aktuarske struke; i
- za druge oblasti vještačenja.

Kandidat koji se prijavljuje za prvo postavljenje za sudskog vještaka uz prijavu u kojoj se navodi ime, prezime, datum i mjesto rođenja, zvanje kandidata za vještaka, kao i podatke o radnom iskustvu i oblast vještačenja, dostavlja: 
 
• uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
• uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;
• dokaz o visokom, odnosno srednjem obrazovanju, u skladu sa članom 6 stav 2 Zakona o sudskim vještacima i
• dokaz o radnom iskustvu, u skladu sa članom 6 stav 1 Zakona o sudskim vještacima.

Stručno znanje i praktična iskustva za određenu oblast vještačenja za lica koja se prvi put postavljaju za vještaka utvrdiće se provjerom, u skladu sa članom 13 Zakona. Troškove provjere snosi kandidat za vještaka.

Kandidat koji podnosi prijavu za ponovno postavljenje za sudskog vještaka uz prijavu u kojoj se navodi ime, prezime, datum i mjesto rođenja, zvanje kandidata za vještaka, podatke o radnom iskustvu i oblast vještačenja, dostavlja: 

• uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
• uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;
• dokaz o visokom, odnosno srednjem obrazovanju, u skladu sa članom 6 stav 2 Zakona o sudskim vještacima,
• podatke o pravosudnim i drugim nadležnim organima pred kojima je vještačio, broj i oznaku predmeta i
• ovjerenu kopiju prethodnog rješenja o postavljenju za sudskog vještaka ili ovjerenu kopiju legitimacije sudskog vještaka. 
 
Kandidat podnosi prijavu za postavljanje za vještaka za određenu oblast vještačenja Ministarstvu pravde, Vuka Karadžića 3, Podgorica, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
 
Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Tekst poziva je objavljen u današnjem broju Dnevnih novina.

Za sve bliže informacije kandidati se mogu obratiti Ministarstvu pravde: tel. 020 407-505.

Napomena: Kandidati koji su visoko ili srednje obrazovanje stekli u inostranstvu, dužni su dostaviti i rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave.

Broj: 01-746-11362/19

16.10.2019. godine