Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Sudski vještaci

10.09.2019.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke - septembar 2019.g.

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke...

14.06.2019.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast poljoprivrede i šumarstva

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast poljoprivrede i šumarstva...

05.06.2019.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast geodezije

Ministarstvo pravde organizovaće pisani dio provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast geodezije, dana 27.6.2019. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, za kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka i koji u skladu sa članom 6 Zakona o sudskim vještacima („Službeni list CG“, broj 54/16) ispunjavaju uslove za vršenje vještačenja...

10.05.2019.

Poziv za postavljenje sudskih vještaka

Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde objavljuje poziv za postavljenje sudskih vještaka...

03.04.2019.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke...

08.03.2019.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke

Ministarstvo pravde organizovaće pisani dio provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke 28.3.2019. godine, sa početkom u 9 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, za kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka i koji u skladu sa članom 6 Zakona o sudskim vještacima („Službeni list CG“, broj 54/16) ispunjavaju uslove za vršenje vještačenja...

06.02.2019.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast građevinarstva i arhitekture

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast građevinarstva i arhitekture...

06.02.2019.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast arhivističke struke

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast arhivističke struke...

05.02.2019.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast mašinstva i saobraćaja

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast mašinstva i saobraćaja...

22.01.2019.

Poziv za postavljenje sudskih vještaka

Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde objavljuje poziv za postavljenje sudskih vještaka iz sledećih oblasti vještačenja...