Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Sudski vještaci

10.01.2019.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke

Ministarstvo pravde organizovaće pisani dio provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke 29.1.2019. godine, sa početkom u 9 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, za kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka i koji u skladu sa članom 6 Zakona o sudskim vještacima („Službeni list CG“, broj 54/16) ispunjavaju uslove za vršenje vještačenja...

30.11.2018.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast poljoprivrede i šumarstva

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast poljoprivrede i šumarstva...

20.11.2018.

Obavještenje o pisanom dijelu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast medicine, farmacije i stomatologije

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o pisanom dijelu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast medicine, farmacije i stomatologije...

02.10.2018.

Poziv za postavljenje sudskih vještaka

Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde objavljuje poziv za postavljenje sudskih vještaka iz sljedećih oblasti vještačenja...

14.09.2018.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast elektrotehnike, energetike, forenzike, informacione tehnoligije, sajber kriminala i bezbjednosti

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast elektrotehnike, energetike, forenzike, informacione tehnoligije, sajber kriminala i bezbjednosti...

14.09.2018.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast poljoprivrede

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast poljoprivrede...

29.08.2018.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast meteorologije

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje...

29.08.2018.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast mašinstva i saobraćaja

Ministarstvo pravde organizovaće pisani dio provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast mašinstva i saobraćaja, dana...

29.08.2018.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast hemije, zaštita prirode, zaštita na radu

Ministarstvo pravde organizovaće pisani dio provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast hemije, zaštita prirode, zaštita na radu...

15.06.2018.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke...