Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Sudski vještaci

27.11.2017.

Spisak kandidata koji polažu pismeni dio stručne provjere za vještake u novembru

Dana 29. novembra 2017. godine, sa početkom u 9:00 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, pisani dio stručne provjere polažu kandidati...

20.11.2017.

Javni poziv za postavljenje sudskih vještaka

Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde objavljuje...

09.11.2017.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast građevinske struke i za oblast mašinstva i saobraćaja

Ministarstvo pravde organizovaće provjeru stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast građevinske struke i oblast mašinstva i saobraćaja u novembru 2017. godine, za kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka i koji u skladu sa članom 6 Zakona o sudskim vještacima („Službeni list CG“, broj 54/16) ispunjavaju uslove za vršenje vještačenja...

07.11.2017.

Obavještenje o pozivu za postavljenje sudskih vještaka

Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o pozivu za postavljenje sudskih vještaka...

18.10.2017.

Spisak kandidata koji polažu pismeni dio stručne provjere za oblast vještačenja ekonomsko-finansijske struke

Dana 30. oktobra 2017. godine, sa početkom u 9:00 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, pisani dio stručne provjere polažu kandidati...

10.10.2017.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke

Ministarstvo pravde organizovaće provjeru stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske oktobru 2017. godine, za kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka i koji u skladu sa članom 6 Zakona o sudskim vještacima („Službeni list CG“, broj 54/16) ispunjavaju uslove za vršenje vještačenja...

27.09.2017.

Spisak kandidata koji polažu pismeni dio stručne provjere za oblast vještačenja: I - medicine, farmacije i stomatologije i II - elektrotehnike, energetike, forenzike, informacione tehnologije, sajber kriminala i bezbjednosti

Dana 29. septembra 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, pisani dio stručne provjere polažu kandidati...

08.09.2017.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast medicine, farmacije i stomatologije i oblast elektotehnike, energetike, forenzike, informacione tehnologije, sajber kriminala i bezbjednosti

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast medicine, farmacije i stomatologije i oblast elektotehnike, energetike, forenzike, informacione tehnologije, sajber kriminala i bezbjednosti...

04.08.2017.

Spisak kandidata koji polažu pisani dio stručne provjere za oblast vještačenja: I: građevinarstva i arhitekture i II: hemije, zaštite prirode i zaštite na radu

Dana 28. avgusta 2017. godine, sa početkom u 9:00 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, pisani dio stručne provjere polažu kandidati...

02.08.2017.

Poziv za postavljenje sudskih vještaka

Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde objavljuje poziv za postavljenje sudskih vještaka iz sledećih oblasti vještačenja...