Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Sudski vještaci

24.07.2017.

Spisak kandidata koji polažu pismeni dio stručne provjere za oblast vještačenja: geodezije i hemije, zaštite prirode i zaštite na radu

Dana 25. jula 2017. godine, sa početkom u 9:00 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, pisani dio stručne provjere polažu kandidati...

22.06.2017.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast geodezije i oblast hemije, zaštite prirode i zaštite na radu

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast geodezije i oblast hemije, zaštite prirode i zaštite na radu...

14.06.2017.

Spisak kandidata koji polažu pismeni dio stručne provjere za oblast vještačenja: I građevinarsva i arhitekture II mašinstva i saobraćaja

Dana 21. juna 2017. godine, sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, pisani dio stručne provjere polažu kandidati:...

01.06.2017.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast medicine i oblast građevinarstva i arhitekture

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast medicine i oblast građevinarstva i arhitekture...

10.05.2017.

Spisak kandidata koji polažu pismeni dio stručne provjere za oblast ekonomsko-finansijske struke i oblast mašinstva i saobraćaja, za kandidate koji su se prvi put prijavili za postavljenje za sudske vještake

Spisak kandidata koji polažu pismeni dio stručne provjere za oblast ekonomsko finansijske struke i oblast mašinstva i saobraćaja, za kandidate koji su se prvi put prijavili za postavljenje za sudske vještake...

26.04.2017.

Obavještenje o stručnoj provjeri za oblast ekonomsko-finansijske i mašinske struke za kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske i mašinske struke...

22.02.2017.

Propisi koji uređuju oblast sudskih vještaka

Propisi koji uređuju oblast sudskih vještaka...

13.02.2017.

Poziv za postavljenje sudskih vještaka

Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde objavljuje poziv za postavljenje sudskih vještaka...